Sunday, September 12, 2021

Server Game Hỏa Chí 2 Mobile - iOS, Android

Bản đã thương mại Game Hỏa Chí 2 Mobile full api, quản lý tài khoản, thêm server, gộp server...

Full apk (android client), iOS (ipa client)

Các tên khác: Hỏa Chí Truyền Kỳ 2, Ninja Triệu Hồi, Triệu Hồi Ninja, Hỏa Chí Nhẫn Giả 2

Liên hệ: https://www.laptrinhgames.com/p/lien-he.html 

2 comments:

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search