Thursday, July 19, 2018

[Release] Server Mobile Game MU Origin Online[Android/IOS]

Name: MU Origin Mobile
Version: 2.6.9
Lang: Vietnamese
Type: Mobile game
OS: Windows
Programming language: NaN
Download:
- File server :
https://www.fshare.vn/file/X4J4LFZIAM22
- Các tập tin xml chứa thông tin sửa sv theo ý các bạn :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkcQuNT129wTsmy2AaMyYFeHXEhWBL8Hdo1A_AvqKmM/htmlview#gid=771440300
-File htdocs( web admin ) giải nén và cho vào thư mục trong xampp lưu ý nhớ xóa thư mục htdocs cũ của xampp đi:
https://drive.google.com/file/d/1C5HAiHhJnnT36c4_3AsgLNlGcCi9fRbv/view
-APK
https://drive.google.com/open?id=1X9El1c2LV8eZDK-2wq4566dzI3l0z4bA
- IPA có sẵn trong file sv rồi nha.
- Cuối cùng là video A-Z:


Shared by vanluat90

3 comments:

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search